Держпродспоживслужба

 

                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ   Державної служби України

з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

від 10 вересня 2021 року  № 599

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА  КАРТКА

 З видачі експлуатаційного дозволу  на потужність оператора ринку з виробництва та обігу кормів

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

(назва адміністративної послуги)

 

Буське управління Головного Управління  Держпродспоживслужби у  Львівській області                _____________________________    (найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)

 

Інформація про центр надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Буської міської ради Золочівського району Львівської області:

вул. Львівська,2, м. Буськ Золочівський район Львівська область,  80500

 

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Буської міської ради Золочівського району Львівської області:

Графік роботи:

Понеділок, вівторок, середа, пятниця, субота - 9.00 -16.00 год. (без перерви на обід), четвер -9.00 -20.00 год. (без перерви на обід), неділя - вихідні дні.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Буської міської ради Золочівського району Львівської області:

Тел./факс -------.

Адреса електронної пошти: cnap_buskmr@ukr.net

Веб-сайт: https://busk-miskrada.gov.ua/

 

Інформація про центр надання адміністративної послуги

4.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

Вул. Б. Хмельницького, 90, м. Буськ, Золочівський район Львівська область,  80500

 

5.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Графік роботи:

Понеділок, вівторок, середа, четвер  - 8.00 -16.45 год., обід – 12.00-12.45

пятниця - 8.00 -15.45 год. обід – 12.00-12.45 субота, неділя - вихідні дні.

6.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

Тел. 2-16-44

Адреса електронної пошти

buskvet@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання

адміністративної послуги

7.

Закони України

Закон України "Про безпечність та гігієни кормів", (ст. 14)

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (п. 155).

Закон України « Про адміністративні послуги» (п.8).

8.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.2021 № 884 "Деякі питання реалізації Закону України «Про безпечність та гігієни кормів».

 Постанова Кабінету Міністрів України                від 20.02.2013 року № 118 "Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг".

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг».

9.

Акти центральних органів виконавчої влади

Порядок формування та ведення Державного реєстру потужностей з виробництва та обігу кормів,затверджений наказом Мінагрополітики від 06 травня 2019 року № 241 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів щодо безпечність та гігієни кормів», зареєстрований Міністерством юстиції України 19 липня 2019 року за № 807/33778

10.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

11.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Виконання статті 14 Закону України «Про безпечність та гігієни кормів"

Провадження діяльності на потужностях:

  1. Виробництво та/або обіг кормових добавок;
  2. Виробництво та/або обіг преміксів, виготовлених з використанням кормових добавок;
  3. Виробництво з метою введення в обіг або лише для власного господарства кормових сумішей з використанням кормових добавок або преміксів.

12.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заява про видачу експлуатаційного дозволу.

 

13.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява про видачу експлуатаційного дозволу на потужність може бути подана  в паперовій або електронній формі. Подання заяви в електронній формі здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису чи печатки із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних ресурсів Держпродспоживслужби

14.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платно

У разі платності:

14.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Стаття 14 Закону України «Про безпечність та гігієни кормів"

14.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

У розмірі 0,17 мінімальної заробітної плати за місяць, встановленої на 1 січня календарного року.

14.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Плата за надання інших адміністративних послуг

Одержувач ГУК Львів (Буська ТГ)  22012500

№ рахунку:  UA488999980334199879027013857

ЄДРПОУ 38008294      МФО банку 899998    Банк Казначейство України

15.

Строк надання адміністративної послуги

Видача експлуатаційного дозволу на потужність здійснюється територіальним органом Держпродспоживслужби протягом 30 календарних днів з дня отримання ним заяви про видачу експлуатаційного дозволу на потужність

16.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. відсутність у заяві про видачу експлуатаційного дозволу інформації, що вимагається відповідно до частини третьої статті 14 Закону України «Про безпечність та гігієни кормів";

2. Виявлення у заяві про видачу експлуатаційного дозволу недостовірних відомостей;

3.невідповідність потужності вимогам законодавства про корми, крім випадку, передбаченого частиною сьомою статті 14 Закону України «Про безпечність та гігієни кормів".

17.

Результат надання адміністративної послуги

Видача дозволу для провадження діяльності потужності з:

1)Виробництво та/або обіг кормових добавок;

2)Виробництво та/або обіг преміксів, виготовлених з використанням кормових добавок;

3)Виробництво з метою введення в обіг або лише для власного господарства кормових сумішей з використанням кормових добавок або преміксів.

18.

Способи отримання відповіді (результату)

Експлуатаційний дозвіл видається особисто оператору ринку або надсилається йому поштовим відправленням у строк, встановлений для видачі експлуатаційного дозволу, але не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття рішення про видачу експлуатаційного дозволу

19.

Примітка

Рішення про відмову у видачі експлуатаційного дозволу на потужність приймається територіальним органом Держпродспоживслужби за наявності хоча б однієї з підстав, визначених частиною двадцятою статті 14 Закону України «Про безпечність та гігієни кормів". Копія пішення про відмову у видачі експлуатаційного дозволу на потужність надається оператору ринку відповідно до частини чотирнадцятої статті 14 Закону України «Про безпечність та гігієни кормів".

 

Додаток

до Порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб’єктам

(пункт 2.1 розділу ІІ )

 

 

 

 

 

ЗАЯВА

про державну реєстрацію потужності

 

1. Найменування або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) оператора ринку__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

     Юридична особа

 

    Фізична особа – підприємець

      Фізична особа

2. Код згідно з ЄДРПОУ_______________________________________________________

 

 Місцезнаходження юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців ______________

________________________________________________________________________________

 

Контактний телефон _________________ Е-mail___________________________

 

3. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія                (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)_______________________________________

 

4. Місце проживання оператора ринку (для фізичних осіб – підприємців та фізичних осіб)_________________________________________________________________

 

5. Назва потужності (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) для фізичної особи)______________________________________________________________

 

6. Адреса розташування потужності___________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

7. Вид оператора ринку за класифікацією суб’єктів господарювання, визначеною Господарським кодексом України (крім фізичних осіб)

 

       суб’єкт мікропідприємництва                    суб’єкт середнього підприємництва

 

 

       суб’єкт малого підприємництва                 суб’єкт великого підприємництва

 

8. Опис потужності:

 

№ з/п

Вид діяльності, що планується здійснювати з використанням потужності

Відмітка

(+ або V)

1

2

3

8.1.

Первинне виробництво сільськогосподарської продукції, за видами господарської діяльності :

 

8.1.1.

Вирощування врожаю (рослинництво)

 

8.1.2.

Розведення та/або утримання сільськогосподарських тварин, у тому числі:

 

 

ВРХ

 

 

свині

 

 

вівці та/або кози

 

 

коні

 

 

свійська птиця

 

 

зайцеподібні

 

 

бджоли

 

 

інші сільськогосподарські тварини

 

8.1.3.

Змішане фермерство

 

8.1.4.

Мисливство (полювання на тварин)

 

8.1.5.

Рибальство (добування дикої риби та/або диких водних безхребетних)

 

8.1.6.

Рибництво (розведення та/або утримання риби та/або водних безхребетних у контрольованих умовах)

 

8.1.7.

Інший вид первинного виробництва (зазначити)

 

8.2.

Переробка та виробництво харчових продуктів

 

8.2.1.

Переробка фруктів та/або овочів

 

8.2.2.

Виробництво рослинних олій та/або жирів

 

8.2.3.

Виробництво харчових продуктів на основі зерна (зернових культур), крохмалю та/або продуктів з крохмалю

 

8.2.4.

Виробництво хлібобулочних та/або борошняних виробів

 

1

2

3

8.2.5.

Виробництво напоїв, у тому числі:

 

 

безалкогольних

 

 

алкогольних

 

8.2.6.

Виробництво інших харчових продуктів

 

8.3.

Торгівля, транспортування та/або зберігання харчових продуктів

 

8.3.1.

Гуртова торгівля харчовими продуктами

 

8.3.2.

Роздрібна торгівля харчовими продуктами

 

8.3.3.

Транспортування харчових продуктів

 

8.3.4.

Зберігання харчових продуктів

 

8.4.  

Громадське харчування

 

8.4.1.

Діяльність закладів громадського харчування (стаціонарні потужності)

 

8.4.2.

Діяльність закладів громадського харчування:

 

 

рухома потужність

 

 

тимчасова потужність

 

8.4.3.

Діяльність з доставки готових страв, напоїв, а також кейтерингу

 

8.5.

Інші види діяльності пов'язані з поводженням з харчовими продуктами (зазначити)

 

8.6.

Використання потужності з метою здійснення обігу харчових продуктів за виключенням їх виробництва та/або зберігання

 

 

9. Перелік харчових продуктів, виробництво та/або обіг яких планується здійснювати (крім тих, виробництво та/або обіг яких потребує отримання експлуатаційного дозволу)

 

№ з/п

Перелік харчових продуктів

Відмітка

(+ або V)

1

2

3

9.1.

Продукти бджільництва

 

9.2.

Зернові, бобові культури та продукти їх переробляння

 

9.3.

Фрукти та продукти їх переробляння

 

9.4.

Овочі та продукти їх переробляння

 

9.5.

Інша рослинна продукція не зазначена в підпунктах 9.2-9.4

 

9.6.

Молоко та молочні продукти

 

1

2

3

9.7.

М’ясо та м’ясні продукти

 

9.8.

Свійська птиця та яйця

 

9.9.

Риба, інші водні біоресурси та харчова продукція з них

 

9.10.

Інша тваринна продукція не зазначена в підпунктах 9.6-9.9

 

9.11.

Чай

 

9.12.

Кава та кавозамінники

 

9.13.

Какао та продукти з нього

 

9.14.

Алкогольні напої

 

9.15.

Безалкогольні напої

 

9.16.

Інші напої не зазначені в підпунктах 9.11-9.15

 

9.17.

Цукор і кондитерські вироби з цукру

 

9.18.

Крохмаль і крохмалепродукти

 

9.19.

Шоколад

 

9.20.

Тваринні та рослинні жири й олії

 

9.21.

Насіння олійних культур

 

9.22.

Прянощі та приправи

 

9.23.

Харчові добавки

 

9.24.

Хліб, хлібобулочні та борошняні вироби

 

9.25.

Інша продукція, не зазначена в пунктах 9.17-9.24

 

 

Цією заявою підтверджую, що потужність не використовуватиметься для виробництва та/або зберігання харчових продуктів тваринного походження, що потребують отримання експлуатаційного дозволу.

__________________________     __________      _______________________

 (посада оператора ринку або уповноваженої ним особи)             (підпис)                       (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності))

        

 

«___» ______________ 20__ року

                              (дата підписання заяви)


 
_________ 
Примітка. Персональні дані, зазначені в заяві про державну реєстрацію потужностей, захищаються та обробляються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

_______________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

у Львівській області

від «15» вересня 2021 р. № 135

 

 

ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги з внесення змін до відомостей Державного реєстру потужностей операторів ринку

(назва адміністративної послуги)

 

Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській ___________________області__________

                                                                                   (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

Найменування центру надання

адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування

суб’єкта звернення

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Буської міської ради Золочівського району Львівської області:

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Буської міської ради Золочівського району Львівської області:

вул. Львівська,2, м. Буськ Золочівський район Львівська область,  80500

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Графік роботи:

Понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота - 9.00 -16.00 год. (без перерви на обід), четвер -9.00 -20.00 год. (без перерви на обід), неділя - вихідні дні.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Тел./факс -------.

Адреса електронної пошти: cnap_buskmr@ukr.net

Веб-сайт: https://busk-miskrada.gov.ua/

 

Нормативні акти, якими регламентується надання

адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», ст. 25;

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2021 № 969-р «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523».

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Мінагрополітики від 10.06.2016 року

№ 39, зареєстрований в Міністерстві

юстиції України 12.03.2016 за № 382/28512 «Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб'єктам»;

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

 

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Зміни у діяльності, що зумовлюють необхідність внесення змін до відомостей державного реєстру потужностей операторів ринку, а саме: зміна найменування або прізвище, ім'я та по батькові оператора ринку; адреси потужності, виду діяльності, що здійснюється з використанням потужності, а також припинення використання потужності.

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Повідомлення оператора ринку, або уповноваженої ним особи про зміни у діяльності, що зумовлюють необхідність внесення змін до відомостей державного реєстру потужностей операторів ринку.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Повідомлення про зміни в інформації про оператора ринку та потужність подається в паперовому або електронному вигляді протягом 10-ти робочих днів з дня виникнення необхідності внесення змін до відомостей державного реєстру потужностей. Подання повідомлення в електронному вигляді здійснюється з використанням посиленого сертифіката відкритого ключа у порядку, встановленому Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг» та Законом України «Про електронні довірчі послуги».

 Повідомлення про зміни в інформації про оператора ринку та потужність засвідчується підписом оператора ринку або уповноваженої ним особи.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

 

Безоплатно.

 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

 

12.

Строк надання адміністративної послуги

5 робочих днів з дати надходження повідомлення оператора ринку.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Звернення оператора до компетентного органу із заявою про внесення змін до реєстру потужностей у частині зміни найменування оператора потужності у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Внесення зміни до відомостей державного реєстру потужностей операторів ринку.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

-

16.

Примітка

Компетентний орган забезпечує для громадськості безперервний та безоплатний доступ до відомостей Реєстру на його офіційному веб-сайті.

         

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

у Львівській області

від « 15 » вересня 2021 р. № 135

 

 

ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги з внесення відомостей про припинення використання потужності до Державного реєстру потужностей операторів ринку використання потужності

(назва адміністративної послуги)

 

Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській ___________________області__________

                                                                                   (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

Найменування центру надання

адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування

суб’єкта звернення

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Буської міської ради Золочівського району Львівської області

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Буської міської ради Золочівського району Львівської області:

вул. Львівська,2, м. Буськ Золочівський район Львівська область,  80500

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Графік роботи:

Понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота - 9.00 -16.00 год. (без перерви на обід), четвер -9.00 -20.00 год. (без перерви на обід), неділя - вихідні дні

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Тел./факс -------.

Адреса електронної пошти: cnap_buskmr@ukr.net

Веб-сайт: https://busk-miskrada.gov.ua/

..

Нормативні акти, якими регламентується надання

адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», ст. 25;

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2021 № 969-р «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523».

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Мінагрополітики від 10.06.2016 року

№ 39, зареєстрований в Міністерстві

юстиції України 12.03.2016 за № 382/28512 «Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб'єктам»;

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

 

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Припинення використання потужності.

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Повідомлення оператора ринку, або уповноваженої ним особи про припинення використання потужності.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Повідомлення про припинення використання потужності подається в паперовому або електронному вигляді не пізніше 10-ти робочих днів з дня припинення використання потужності

Подання повідомлення в електронному вигляді здійснюється з використанням посиленого сертифіката відкритого ключа у порядку, встановленому Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг» та Законом України «Про електронні довірчі послуги».

Повідомлення про зміни в інформації про оператора ринку та потужність засвідчується підписом оператора ринку або уповноваженої ним особи.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

 

Безоплатно.

 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

 

12.

Строк надання адміністративної послуги

5 робочих днів з дати надходження повідомлення оператора ринку.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

-

14.

Результат надання адміністративної послуги

Внесення до відомостей державного реєстру потужностей операторів ринку запису про припинення використання потужності.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

-

16.

Примітка

Компетентний орган вносить до Реєстру запис про припинення використання потужності (із зазначенням дати запису) у таких випадках:

- надходження до компетентного органу повідомлення оператора ринку про припинення використання ним потужності;

- припинення діяльності юридичної особи - оператора ринку;

- припинення підприємницької діяльності оператора ринку - фізичної особи - підприємця.

Компетентний орган забезпечує для громадськості безперервний та безоплатний доступ до відомостей Реєстру на його офіційному веб-сайті.

         

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом начальника Головного Управління Держпродспоживслужби у Львівській області

від 19 грудня 2017 року  № 691

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА  КАРТКА

 З видачі експлуатаційного дозволу для провадження діяльності:

  на потужностях (об'єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;

  на потужностях (об'єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.

_______________________________________________________________________________________________________________________

(назва адміністративної послуги)

 

Головне Управління  Держпродспоживслужби у  Львівській області (найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)

 

Інформація про центр надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Буської міської ради Золочівського району Львівської області

 

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Буської міської ради Золочівського району Львівської області:

вул. Львівська,2, м. Буськ Золочівський район Львівська область,  80500

 

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Буської міської ради Золочівського району Львівської області:

Графік роботи:

Понеділок, вівторок, середа, пятниця, субота - 9.00 -16.00 год. (без перерви на обід), четвер -9.00 -20.00 год. (без перерви на обід), неділя - вихідні дні.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Буської міської ради Золочівського району Львівської області:

Тел./факс -------.

Адреса електронної пошти: cnap_buskmr@ukr.net

Веб-сайт: https://busk-miskrada.gov.ua/

 

Нормативні акти, якими регламентується надання

адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України "Про ветеринарну медицину", ст. 50 – 53.

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

Закон України « Про адміністративні послуги» п.8.

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 978 "Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу".

Постанова Кабінету Міністрів України                від 20.02.2013 року № 118 "Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг".

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг».

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Держкомветмедицини України від 22.11.2010 року № 517 "Про затвердження Порядку ведення реєстрів потужностей (об'єктів)" Зареєстровано в Мін'юсті України від 17.12.2010 за № 1291/18586.

 

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Провадження діяльності:

на потужностях (об'єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;

на потужностях (об'єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява.

2. Інформація про наявність кваліфікованого персоналу, технологічного обладнання, перелік товарів, що виготовляються або реалізуються, за підписом заявника.

3.Можуть включатися проектні вимоги і вимоги щодо будівництва, наявності кваліфікованого персоналу, тривалості застосування системи контролю безпечності та якості.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи, подаються в одному примірнику особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою – підприємцем, фізичною особою) або уповноваженою ним особою.

Документи можуть бути надіслані рекомендованим листом з описом вкладення, при цьому підпис заявника (фізичної особи - підприємця) та уповноваженої ним особи засвідчується нотаріально.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно.

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

Не більше ніж десять робочих днів.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком;

2. Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;

3.Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача дозволу для провадження діяльності:

на потужностях (об'єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;

на потужностях (об'єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Факт отримання документа дозвільного характеру засвідчується особистим підписом керівника юридичної особи, фізичної особи – підприємця, фізичної або уповноваженої ним особи при пред'явленні документа, що засвідчує його особу.

Дозвіл на проведення заходу із залученням тварин надсилається поштою.

16.

Примітка

Видача (відмова у видачі, переоформлення, анулювання) здійснюється відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Закону України «Про ветеринарну медицину». Заява на отримання адміністративної послуги може подаватись в письмовій, усній чи електронній формі.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом начальника Головного Управління Держпродспоживслужби у Львівській області

від 19 грудня 2017 року  № 691

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА  КАРТКА

з видачі експлуатаційного дозволу оператором ринку, що провадить діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва адміністративної послуги)

 

   Головне Управління  Держпродспоживслужби  

у Львівській області

 (найменування суб’єкту подання адміністративної послуги)

 

 

 

Інформація про центр надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Буської міської ради Золочівського району Львівської області

 

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Буської міської ради Золочівського району Львівської області:

вул. Львівська,2, м. Буськ Золочівський район Львівська область,  80500

 

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Буської міської ради Золочівського району Львівської області:

Графік роботи:

Понеділок, вівторок, середа, пятниця, субота - 9.00 -16.00 год. (без перерви на обід), четвер -9.00 -20.00 год. (без перерви на обід), неділя - вихідні дні.

 

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Буської міської ради Золочівського району Львівської області:

Тел./факс -------.

Адреса електронної пошти: cnap_buskmr@ukr.net

Веб-сайт: https://busk-miskrada.gov.ua/

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", ст. 23, 24;

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»;

Закон України «Про адміністративні послуги» ст.8.

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015року № 930 "Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу, форми експлуатаційного дозволу та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів".

Постанова Кабінету Міністрів України                від 20.02.2013 року № 118 "Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг".

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг».

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

-

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

                           -

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Провадження діяльності, пов’язаної з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження.

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява.

2. Перелік харчових продуктів, що планується виробляти та/або зберігати.

 

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи, подаються в одному примірнику особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою – підприємцем, фізичною особою) або уповноваженою ним особою.

Документи можуть бути надіслані рекомендованим листом з описом вкладення, при цьому підпис заявника (фізичної особи - підприємця) та уповноваженої ним особи засвідчується нотаріально.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платно.

 

                          У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", ст. 23

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015року № 930 "Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу, форми експлуатаційного дозволу та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів".

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору за платну адміністративну послугу

Розмір плати (адміністративний збір) за надання адміністративної послуги з видачі або поновлення дії експлуатаційного дозволу становить 0,17 мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому заява подається оператором ринку в центр надання адміністративних послуг, до визначення розміру адміністративного збору законом, з врахуванням листа директора Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарії від 13.02.2017 року № 602-1121-17/2348.

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Плата за надання інших адміністративних послуг

Одержувач ГУК Львів (Буська ТГ)  22012500

№ рахунку:  UA488999980334199879027013857

ЄДРПОУ 38008294      МФО банку 899998    Банк Казначейство України

 

12.

Строк надання адміністративної послуги

30 робочих днів.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підставами для відмови у видачі експлуатаційного дозволу є:

  неподання заяви та переліку харчових продуктів, що планується виробляти або зберігати;

  недостовірність відомостей, зазначених у поданих документах;

  невідповідність заявлених потужностей вимогам Закону України « Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»;

   у разі якщо потужності є агропродовольчих ринок, - оператором ринку не створено умов для належної роботи лабораторії (не виділено у користування службових приміщень, об лаштованих опаленням, електрикою, вентиляцією, водопроводом з гарячою водою, каналізацією).

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача дозволу для провадження діяльності операторів потужностей (об’єктів), пов’язаної з виробництвом та/ або зберіганням харчових продуктів тваринного походження.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Факт отримання документа дозвільного характеру засвідчується особистим підписом керівника юридичної особи, фізичної особи – підприємця, фізичної або уповноваженої ним особи при пред'явленні документа, що засвідчує його особу.

16.

Примітка

Видача (відмова у видачі, переоформлення, анулювання) здійснюється відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності.

Інформація про видані дозволи вноситься до реєстру відповідно до наказу Мінагрополітики від 10 лютого 2016 року № 40 «Про затвердження  Порядку ведення реєстру операторів ринку на та потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл», зареєстрованого в Мін’юсті 12 березня 2016 року № 383/28513.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Головного управління Держпродспоживслужби

у Львівській області

від «_23» квітня 2018 року  № 532

 

 

 

 

 ІНФОРМАЦІЙНА  КАРТКА

з видачі ветеринарних документів:

1) міжнародні ветеринарні сертифікати (для країн СНД - ветеринарні свідоцтва форми № 1, № 2 та № 3) - при переміщенні за межі України;

2) ветеринарні свідоцтва (для України - форми № 1 та № 2) - при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною);

3) ветеринарні довідки - при переміщенні в межах району (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною);

4) ветеринарно-санітарний паспорт на тварину.

____________________________________________________________________________________________________________

 (назва адміністративної послуги)

 

_____Буська районна державна лікарня ветеринарної медицини ________

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Реквізити розміщені на веб-сторінці Держпродспоживслужби в розділі «Служба» за адресою – http://www.consumer.gov.ua

 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Щоденно: з 9.00 до 18.00

П’ятниця: з 9.00 до 17.00

Перерва на обід: з 13.00 до 14.00

Вихідні: субота, неділя.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Реквізити розміщені на веб-сторінці Держпродспоживслужби в розділі «Служба» за адресою – http://www.consumer.gov.ua

 

Нормативні акти, якими регламентується надання

адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України "Про ветеринарну медицину", ст. 32, 99;

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", частина 3            ст. 2.

Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

Закон України «Про адміністративні послуги» ст.8.

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року № 857 «Про затвердження Порядку видачі ветеринарних документів».

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011р.  № 641 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління, і розміру плати за їх надання".

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Мінагрополітики України від 01.08.2014 року № 288 "Про затвердження Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку", який зареєстровано в Міністерстві юстиції України  03 жовтня 2014 року за

№ 1202/25979 (зі змінами).

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

 

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Підтвердження ветеринарно-санітарного стану товару і благополуччя місцевості його походження

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1.Заява на отримання адміністративної послуги подається в письмовій, усній чи електронній формі.

2.Ветеринарні документи (уразі коли вантаж розподіляється на частини);

2.Експертні висновки державних лабораторій ветеринарної медицини.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи, подаються в одному примірнику особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною  особою - підприємцем), фізичною особою або уповноваженою ними особою.

Документи можуть бути надіслані  рекомендованим листом з описом вкладення, при цьому підпис заявника (фізичної особи - підприємця) та уповноваженої ним особи засвідчується нотаріально.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

 

Платно.

 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011року № 641 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління, і розміру плати за їх надання".

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

18,09 гривні - за видачу ветеринарного свідоцтва (для України - за формами № 1 та 2) - при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст;

14,85 гривні - за видачу міжнародного ветеринарного сертифіката (для країн СНД - ветеринарні свідоцтва за формами № 1, 2 та 3) - при переміщенні за межі України;

14,46 гривні - за видачу ветеринарної довідки - при переміщенні в межах району;

51,29 гривень – за видачу ветеринарно-санітарного паспорта на тварину

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Одержувач: Плата за надання інших адміністративних послуг

Одержувач ГУК Львів (Буська ТГ)  22012500

№ рахунку:  UA488999980334199879027013857

ЄДРПОУ 38008294      МФО банку 899998    Банк Казначейство України

________________________

12.

Строк надання адміністративної послуги

Не пізніше ніж через місяць з дати надходження документів на розгляд.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Недотримання ветеринарно-санітарних заходів, передбачених законодавством; ускладнення епізоотичної ситуації на відповідній території, потужності (об'єкті);

2. Неможливість безпосереднього огляду об'єкта державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду;

3. Відсутність документального підтвердження епізоотичного благополуччя місцевості походження та ветеринарно-санітарного стану об'єктів; відсутність необхідної ветеринарної обробки тварин, їх карантинування, відповідних досліджень та/або експертного висновку.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача відповідного ветеринарного документа.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Факт отримання документа дозвільного характеру засвідчується особистим підписом керівника юридичної  особи, фізичної особи – підприємця, фізичної особи або уповноваженої ним особи при пред'явленні документа, що засвідчує його особу, та документа про внесення плати за його видачу.

16.

Примітка

Видача (відмова у видачі, переоформлення, анулювання) ветеринарних документів здійснюється відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про ветеринарну медицину».

         

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом начальника Головного Управління Держпродспоживслужби у Львівській області

від   10.04. 2019 року  № 872

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА  КАРТКА

центр надання адміністративних послуг

 

з видачі дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

____________________________________________________________________________________________________________

 (назва адміністративної послуги)

 

Головне Управління Держпродспоживслужби у Львівській області

(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Буської міської ради Золочівського району Львівської області

 

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Буської міської ради Золочівського району Львівської області:

вул. Львівська,2, м. Буськ Золочівський район Львівська область,  80500

 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Буської міської ради Золочівського району Львівської області:

Графік роботи:

Понеділок, вівторок, середа, пятниця, субота - 9.00 -16.00 год. (без перерви на обід), четвер -9.00 -20.00 год. (без перерви на обід), неділя - вихідні дні.

3.

Телефон/факс, адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Буської міської ради Золочівського району Львівської області:

Тел./факс -------.

Адреса електронної пошти: cnap_buskmr@ukr.net

Веб-сайт: https://busk-miskrada.gov.ua/

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

4.

Місце знаходження суб’єкту надання адміністративної послуги

Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Львівській області, 79011, м.Львів, вул.Вітовського, 18.

5.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер з 900 до 1800

П’ятниця – з 900 до 1645

6.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

тел. 261-36-90, факс 261-36-90

web: www.lvivdpss.gov.ua, e-mail: office@lvivdpss.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

7.

Закони України

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності",

Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (п.53);

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» (ст.23).

8.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 10  жовтня 2014 року № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 р.  № 667 "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів",

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 року № 260-р «Питання Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»;

9.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ МОЗ України від 02.02.2005 р. № 54 "Про затвердження державних санітарних правил " Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.05.2005 року за № 552/10832.

10.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

 

-

Умови отримання адміністративної послуги

11.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Виконання вимог Законів України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

12.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1.Заява до територіального органу Держпродспоживслужби України на отримання адміністративної послуги..

2.Опис наданих документів-відповідно до вимог ДСанПіН 6.6.3-150-2007 «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур» ( для установ, що проводять роботи з використанням рентгенівсього медичного обладнання), ДСП 6.177-2005-09-02 «Оснівні санітарні правила забезпечення радіаційного безпеки України» (для всіх джерел іонізуючого випромінювання, крім медичного рентгенівського обладнання).

13.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

особисто суб'єктом звернення або його законним представником, поштою до центру надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

14.

Платність (безоплатність) надання адмінпослуги

Безоплатно.

15.

Строк надання адміністративної послуги

10 робочих днів.

16.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком.

2.Виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей.

3.Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень.

4.Інші підстави, які передбачені чинним законодавством.

17.

Результат надання адміністративної послуги

Видача дозволу ( санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання.

18.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто суб’єктом звернення або його законним представником в центрі надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

19.

Примітка

Рішення про відмову у видачі дозволу може бути оскаржене у суді у порядку адміністративного судочинства.

       

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

від «_17» березня  2021 року  № 184

 

 

 

 

 ІНФОРМАЦІЙНА  КАРТКА

з видачі ветеринарно- санітарного паспорта тварини

____________________________________________________________________________________________________________

 (назва адміністративної послуги)

 

_____Буське управління Головного управління Дерпродспоживслужби у Львівській області________

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

80500, м.Буськ вул.Б.Хмельницького,90

 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Графік прийому:

  Пн. -  з  09.00 до 16.00 год.

  Вт. -  з  09.00 до 20.00 год.

  Ср. -  з  09.00 до 16.00 год.

  Чт. -  з  09.00 до 16.00 год.

  Пн. -  з  09.00 до 16.00 год.

Без перерви на обід. Вихідний – субота, неділя.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Представники місцевих дозвільних органів: 

Белей І.С. 

 (03264) 21644, електронна пошта  buskvet@ukr.net         

Нормативні акти, якими регламентується надання

адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України "Про ветеринарну медицину", ст. 32, 99;

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", частина 3            ст. 2.

Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

Закон України «Про адміністративні послуги» ст.8.

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року № 857 «Про затвердження Порядку видачі ветеринарних документів».

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011р.  № 641 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління, і розміру плати за їх надання".

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Мінагрополітики України від 01.08.2014 року № 288 "Про затвердження Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку", який зареєстровано в Міністерстві юстиції України  03 жовтня 2014 року за

№ 1202/25979 (зі змінами).

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

 

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заявник повинен забезпечити створення можливості для бепосереднього оляду обєта державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1.Заява на отримання адміністративної послуги подається в письмовій, усній чи електронній формі.

2.Ветеринарні документи (уразі коли вантаж розподіляється на частини);

2.Експертні висновки акредитованих лабораторій уповноважених Держпродспоживслужбою

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи, подаються в одному примірнику особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною  особою - підприємцем), фізичною особою або уповноваженою ними особою.

Документи можуть бути надіслані  рекомендованим листом з описом вкладення, при цьому підпис заявника (фізичної особи - підприємця) та уповноваженої ним особи засвідчується нотаріально.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

 

Платно.

 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011року № 641 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління, і розміру плати за їх надання".

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

51,29 гривні - за видачу ветеринарно-санітарного паспорта на тварину

 

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Одержувач: Плата за надання інших адміністративних послуг

Одержувач ГУК Львів (Буська ТГ)  22012500

№ рахунку:  UA488999980334199879027013857

ЄДРПОУ 38008294      МФО банку 899998    Банк Казначейство України

________________________

12.

Строк надання адміністративної послуги

Не пізніше ніж через місяць з дати надходження документів на розгляд.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Недотримання ветеринарно-санітарних заходів, передбачених законодавством; ускладнення епізоотичної ситуації на відповідній території, потужності (об'єкті);

2. Неможливість безпосереднього огляду об'єкта державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду;

3. Відсутність документального підтвердження епізоотичного благополуччя місцевості походження та ветеринарно-санітарного стану об'єктів; відсутність необхідної ветеринарної обробки тварин, їх карантинування, відповідних досліджень та/або експертного висновку.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача ветеринарно-санітарного паспорта на тварину

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Факт отримання документа дозвільного характеру засвідчується особистим підписом керівника юридичної  особи, фізичної особи – підприємця, фізичної особи або уповноваженої ним особи при пред'явленні документа, що засвідчує його особу, та документа про внесення плати за його видачу.

16.

Примітка

Видача (відмова у видачі, переоформлення, анулювання) ветеринарних документів здійснюється відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про ветеринарну медицину».

         

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

від «_17» березня  2021 року  № 184

 

 

 

 

 ІНФОРМАЦІЙНА  КАРТКА

з видачі ветеринарних свідоцтв  (для України -  форми № 1 та № 2 ) - при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районі, міст  ( крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною )

____________________________________________________________________________________________________________

 (назва адміністративної послуги)

 

_____Буське управління Головного управління Дерпродспоживслужби у Львівській області________

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

80500, м.Буськ вул.Б.Хмельницького,90

 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Графік прийому:

  Пн. -  з  09.00 до 16.00 год.

  Вт. -  з  09.00 до 20.00 год.

  Ср. -  з  09.00 до 16.00 год.

  Чт. -  з  09.00 до 16.00 год.

  Пн. -  з  09.00 до 16.00 год.

Без перерви на обід. Вихідний – субота, неділя.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Представники місцевих дозвільних органів:  Белей І.С. 

 (03264) 21644, електронна пошта  buskvet@ukr.net          

Нормативні акти, якими регламентується надання

адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України "Про ветеринарну медицину", ст. 32, 99;

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", частина 3            ст. 2.

Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

Закон України «Про адміністративні послуги» ст.8.

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року № 857 «Про затвердження Порядку видачі ветеринарних документів».

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011р.  № 641 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління, і розміру плати за їх надання".

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Мінагрополітики України від 01.08.2014 року № 288 "Про затвердження Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку", який зареєстровано в Міністерстві юстиції України  03 жовтня 2014 року за

№ 1202/25979 (зі змінами).

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

 

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заявник повинен забезпечити створення можливості для бепосереднього оляду обєта державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1.Заява на отримання адміністративної послуги подається в письмовій, усній чи електронній формі.

2.Ветеринарні документи (уразі коли вантаж розподіляється на частини);

2.Експертні висновки акредитованих лабораторій уповноважених Держпродспоживслужбою

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи, подаються в одному примірнику особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною  особою - підприємцем), фізичною особою або уповноваженою ними особою.

Документи можуть бути надіслані  рекомендованим листом з описом вкладення, при цьому підпис заявника (фізичної особи - підприємця) та уповноваженої ним особи засвідчується нотаріально.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

 

Платно.

 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011року № 641 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління, і розміру плати за їх надання".

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

18,09 гривні - за видачу ветеринарного свідоцтва (для України - за формами № 1 та 2) - при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст;

 

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Одержувач: Плата за надання інших адміністративних послуг

Одержувач ГУК Львів (Буська ТГ)  22012500

№ рахунку:  UA488999980334199879027013857

ЄДРПОУ 38008294      МФО банку 899998    Банк Казначейство України

 

12.

Строк надання адміністративної послуги

Не пізніше ніж через місяць з дати надходження документів на розгляд.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Недотримання ветеринарно-санітарних заходів, передбачених законодавством; ускладнення епізоотичної ситуації на відповідній території, потужності (об'єкті);

2. Неможливість безпосереднього огляду об'єкта державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду;

3. Відсутність документального підтвердження епізоотичного благополуччя місцевості походження та ветеринарно-санітарного стану об'єктів; відсутність необхідної ветеринарної обробки тварин, їх карантинування, відповідних досліджень та/або експертного висновку.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача відповідного ветеринарного документа.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Факт отримання документа дозвільного характеру засвідчується особистим підписом керівника юридичної  особи, фізичної особи – підприємця, фізичної особи або уповноваженої ним особи при пред'явленні документа, що засвідчує його особу, та документа про внесення плати за його видачу.

16.

Примітка

Видача (відмова у видачі, переоформлення, анулювання) ветеринарних документів здійснюється відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про ветеринарну медицину».

         

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

від «_17» березня  2021 року  № 184

 

 

 

 

 ІНФОРМАЦІЙНА  КАРТКА

з видачі ветеринарних документів:

1) міжнародних  ветеринарних сертифікатів (для країн СНД - ветеринарні свідоцтва форми № 1, № 2 та № 3) - при переміщенні за межі України;

____________________________________________________________________________________________________________

 (назва адміністративної послуги)

 

_____ Буське управління Головного управління Дерпродспоживслужби у Львівській області________

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

80500, м.Буськ вул.Б.Хмельницького,90

 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Графік прийому:

  Пн. -  з  09.00 до 16.00 год.

  Вт. -  з  09.00 до 20.00 год.

  Ср. -  з  09.00 до 16.00 год.

  Чт. -  з  09.00 до 16.00 год.

  Пн. -  з  09.00 до 16.00 год.

Без перерви на обід. Вихідний – субота, неділя.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Представники місцевих дозвільних органів:  Белей І.С. 

 (03264) 21644, електронна пошта  buskvet@ukr.net          

Нормативні акти, якими регламентується надання

адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України "Про ветеринарну медицину", ст. 32, 99;

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", частина 3            ст. 2.

Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

Закон України «Про адміністративні послуги» ст.8.

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року № 857 «Про затвердження Порядку видачі ветеринарних документів».

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011р.  № 641 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління, і розміру плати за їх надання".

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Мінагрополітики України від 01.08.2014 року № 288 "Про затвердження Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку", який зареєстровано в Міністерстві юстиції України  03 жовтня 2014 року за

№ 1202/25979 (зі змінами).

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

 

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Підтвердження ветеринарно-санітарного стану товару і благополуччя місцевості його походження

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1.Заява на отримання адміністративної послуги подається в письмовій, усній чи електронній формі.

2.Ветеринарні документи (уразі коли вантаж розподіляється на частини);

2.Експертні висновки акредитованих лабораторій уповноважених Держпродспоживслужбою

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи, подаються в одному примірнику особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною  особою - підприємцем), фізичною особою або уповноваженою ними особою.

Документи можуть бути надіслані  рекомендованим листом з описом вкладення, при цьому підпис заявника (фізичної особи - підприємця) та уповноваженої ним особи засвідчується нотаріально.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

 

Платно.

 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011року № 641 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління, і розміру плати за їх надання".

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

14,85 гривні - за видачу міжнародного ветеринарного сертифіката (для країн СНД - ветеринарні свідоцтва за формами № 1, 2 та 3) - при переміщенні за межі України;

 

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Одержувач: Плата за надання інших адміністративних послуг

Одержувач ГУК Львів (Буська ТГ)  22012500

№ рахунку:  UA488999980334199879027013857

ЄДРПОУ 38008294      МФО банку 899998    Банк Казначейство України

________________________

12.

Строк надання адміністративної послуги

Не пізніше ніж через місяць з дати надходження документів на розгляд.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Недотримання ветеринарно-санітарних заходів, передбачених законодавством; ускладнення епізоотичної ситуації на відповідній території, потужності (об'єкті);

2. Неможливість безпосереднього огляду об'єкта державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду;

3. Відсутність документального підтвердження епізоотичного благополуччя місцевості походження та ветеринарно-санітарного стану об'єктів; відсутність необхідної ветеринарної обробки тварин, їх карантинування, відповідних досліджень та/або експертного висновку.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача відповідного ветеринарного документа.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Факт отримання документа дозвільного характеру засвідчується особистим підписом керівника юридичної  особи, фізичної особи – підприємця, фізичної особи або уповноваженої ним особи при пред'явленні документа, що засвідчує його особу, та документа про внесення плати за його видачу.

16.

Примітка

Видача (відмова у видачі, переоформлення, анулювання) ветеринарних документів здійснюється відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про ветеринарну медицину».

         

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

від «_17» березня  2021 року  № 184

 

 

 

 

 ІНФОРМАЦІЙНА  КАРТКА

з видачі ветеринарної довідки  - при переміщенні в межах району  ( крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження ля споживання людиною)

____________________________________________________________________________________________________________

 (назва адміністративної послуги)

 

_____Буське управління Головного управління Дерпродспоживслужби у Львівській області________

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

80500, м.Буськ вул.Б.Хмельницького,90

 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Графік прийому:

  Пн. -  з  09.00 до 16.00 год.

  Вт. -  з  09.00 до 20.00 год.

  Ср. -  з  09.00 до 16.00 год.

  Чт. -  з  09.00 до 16.00 год.

  Пн. -  з  09.00 до 16.00 год.

Без перерви на обід. Вихідний – субота, неділя.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Представники місцевих дозвільних органів:  Белей І.С. 

 (03264) 21644, електронна пошта  buskvet@ukr.net          

Нормативні акти, якими регламентується надання

адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України "Про ветеринарну медицину", ст. 32, 99;

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", частина 3            ст. 2.

Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

Закон України «Про адміністративні послуги» ст.8.

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року № 857 «Про затвердження Порядку видачі ветеринарних документів».

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011р.  № 641 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління, і розміру плати за їх надання".

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Мінагрополітики України від 01.08.2014 року № 288 "Про затвердження Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку", який зареєстровано в Міністерстві юстиції України  03 жовтня 2014 року за

№ 1202/25979 (зі змінами).

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

 

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заявник повинен забезпечити створення можливості для бепосереднього оляду обєта державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1.Заява на отримання адміністративної послуги подається в письмовій, усній чи електронній формі.

2.Ветеринарні документи (уразі коли вантаж розподіляється на частини);

2.Експертні висновки акредитованих лабораторій уповноважених Держпродспоживслужбою

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи, подаються в одному примірнику особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною  особою - підприємцем), фізичною особою або уповноваженою ними особою.

Документи можуть бути надіслані  рекомендованим листом з описом вкладення, при цьому підпис заявника (фізичної особи - підприємця) та уповноваженої ним особи засвідчується нотаріально.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

 

Платно.

 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011року № 641 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління, і розміру плати за їх надання".

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

14,46 гривні - за видачу ветеринарної довідки при переміщенні в межах району

 

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Одержувач: Плата за надання інших адміністративних послуг

Одержувач ГУК Львів (Буська ТГ)  22012500

№ рахунку:  UA488999980334199879027013857

ЄДРПОУ 38008294      МФО банку 899998    Банк Казначейство України

 

12.

Строк надання адміністративної послуги

Не пізніше ніж через місяць з дати надходження документів на розгляд.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Недотримання ветеринарно-санітарних заходів, передбачених законодавством; ускладнення епізоотичної ситуації на відповідній території, потужності (об'єкті);

2. Неможливість безпосереднього огляду об'єкта державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду;

3. Відсутність документального підтвердження епізоотичного благополуччя місцевості походження та ветеринарно-санітарного стану об'єктів; відсутність необхідної ветеринарної обробки тварин, їх карантинування, відповідних досліджень та/або експертного висновку.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача відповідного ветеринарного документа.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Факт отримання документа дозвільного характеру засвідчується особистим підписом керівника юридичної  особи, фізичної особи – підприємця, фізичної особи або уповноваженої ним особи при пред'явленні документа, що засвідчує його особу, та документа про внесення плати за його видачу.

16.

Примітка

Видача (відмова у видачі, переоформлення, анулювання) ветеринарних документів здійснюється відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про ветеринарну медицину».

         

 

                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ   Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

від 10 вересня 2021 року  № 599

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА  КАРТКА

 З видачі експлуатаційного дозволу  на потужність оператора ринку з виробництва та обігу кормів

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

(назва адміністративної послуги)

 

Буське управління Головного Управління  Держпродспоживслужби у  Львівській області                _____________________________    (найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)

 

Інформація про центр надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Буської міської ради Золочівського району Львівської області:

вул. Львівська,2, м. Буськ Золочівський район Львівська область,  80500

 

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Буської міської ради Золочівського району Львівської області:

Графік роботи:

Понеділок, вівторок, середа, пятниця, субота - 9.00 -16.00 год. (без перерви на обід), четвер -9.00 -20.00 год. (без перерви на обід), неділя - вихідні дні.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Буської міської ради Золочівського району Львівської області:

Тел./факс -------.

Адреса електронної пошти: cnap_buskmr@ukr.net

Веб-сайт: https://busk-miskrada.gov.ua/

 

Інформація про центр надання адміністративної послуги

4.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

Вул. Б. Хмельницького, 90, м. Буськ, Золочівський район Львівська область,  80500

 

5.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Графік роботи:

Понеділок, вівторок, середа, четвер  - 8.00 -16.45 год., обід – 12.00-12.45

пятниця - 8.00 -15.45 год. обід – 12.00-12.45 субота, неділя - вихідні дні.

6.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

Тел. 2-16-44

Адреса електронної пошти

buskvet@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання

адміністративної послуги

7.

Закони України

Закон України "Про безпечність та гігієни кормів", (ст. 14)

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (п. 155).

Закон України « Про адміністративні послуги» (п.8).

8.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.2021 № 884 "Деякі питання реалізації Закону України «Про безпечність та гігієни кормів».

 Постанова Кабінету Міністрів України                від 20.02.2013 року № 118 "Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг".

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг».

9.

Акти центральних органів виконавчої влади

Порядок формування та ведення Державного реєстру потужностей з виробництва та обігу кормів,затверджений наказом Мінагрополітики від 06 травня 2019 року № 241 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів щодо безпечність та гігієни кормів», зареєстрований Міністерством юстиції України 19 липня 2019 року за № 807/33778

10.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

11.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Виконання статті 14 Закону України «Про безпечність та гігієни кормів"

Провадження діяльності на потужностях:

  1. Виробництво та/або обіг кормових добавок;
  2. Виробництво та/або обіг преміксів, виготовлених з використанням кормових добавок;
  3. Виробництво з метою введення в обіг або лише для власного господарства кормових сумішей з використанням кормових добавок або преміксів.

12.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заява про видачу експлуатаційного дозволу.

 

13.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява про видачу експлуатаційного дозволу на потужність може бути подана  в паперовій або електронній формі. Подання заяви в електронній формі здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису чи печатки із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних ресурсів Держпродспоживслужби

14.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платно

У разі платності:

14.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Стаття 14 Закону України «Про безпечність та гігієни кормів"

14.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

У розмірі 0,17 мінімальної заробітної плати за місяць, встановленої на 1 січня календарного року.

14.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Плата за надання інших адміністративних послуг

Одержувач ГУК Львів (Буська ТГ)  22012500

№ рахунку:  UA488999980334199879027013857

ЄДРПОУ 38008294      МФО банку 899998    Банк Казначейство України

15.

Строк надання адміністративної послуги

Видача експлуатаційного дозволу на потужність здійснюється територіальним органом Держпродспоживслужби протягом 30 календарних днів з дня отримання ним заяви про видачу експлуатаційного дозволу на потужність

16.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. відсутність у заяві про видачу експлуатаційного дозволу інформації, що вимагається відповідно до частини третьої статті 14 Закону України «Про безпечність та гігієни кормів";

2. Виявлення у заяві про видачу експлуатаційного дозволу недостовірних відомостей;

3.невідповідність потужності вимогам законодавства про корми, крім випадку, передбаченого частиною сьомою статті 14 Закону України «Про безпечність та гігієни кормів".

17.

Результат надання адміністративної послуги

Видача дозволу для провадження діяльності потужності з:

1)Виробництво та/або обіг кормових добавок;

2)Виробництво та/або обіг преміксів, виготовлених з використанням кормових добавок;

3)Виробництво з метою введення в обіг або лише для власного господарства кормових сумішей з використанням кормових добавок або преміксів.

18.

Способи отримання відповіді (результату)

Експлуатаційний дозвіл видається особисто оператору ринку або надсилається йому поштовим відправленням у строк, встановлений для видачі експлуатаційного дозволу, але не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття рішення про видачу експлуатаційного дозволу

19.

Примітка

Рішення про відмову у видачі експлуатаційного дозволу на потужність приймається територіальним органом Держпродспоживслужби за наявності хоча б однієї з підстав, визначених частиною двадцятою статті 14 Закону України «Про безпечність та гігієни кормів". Копія пішення про відмову у видачі експлуатаційного дозволу на потужність надається оператору ринку відповідно до частини чотирнадцятої статті 14 Закону України «Про безпечність та гігієни кормів".

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь