Архітектура

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

Надання паспорта прив'язки тимчасової споруди (ТС) для провадження

підприємницької діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Суб’єкт надання адміністративної послуги

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Буської міської ради, головний архітектор міської ради.

80500, м. Буськ, вул. Львівська,2

Графік роботи:  понеділок-четвер з 9:00 до 18:00;

                            п’ятниця з 9:00 до 16:45;

                            обідня перерва 13:00 до 13:45

2.

 

 

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а у разі потреби – інформацію про умови чи підстави отримання адміністративної послуги

- заява;

- схема розміщення ТС;

- ескізи фасадів ТС у кольорі М 1: 50 (для стаціонарних ТС), які виготовляє суб'єкт господарювання, який має у своєму складі архітектора, що має кваліфікаційний сертифікат, або архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат;

- технічні умови щодо інженерного забезпечення (за наявності), отримані замовником у балансоутримувача відповідних інженерних мереж

3.

Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Безоплатно

 

4.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом 10 робочих днів з дня подання заяви

5.

Результат надання адміністративної послуги

Паспорт прив’язки тимчасової споруди (ТС) для провадження підприємницької діяльності або відмова у наданні паспорта прив’язки

6.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Через адміністратора центру надання адміністративних послуг або поштове відділення (листом)

7.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Ст. 28 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 05.07.2011 № 103, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 21.10.2011 N 244

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

Надання будівельного паспорта забудови земельної ділянки

(внесення змін у нього)

 

 

 

 

 

1.

Суб’єкт надання адміністративної послуги

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Буської міської ради, головний архітектор міської ради

80500, м. Буськ, вул. Львівська,2.

Графік роботи:  понеділок-четвер з 9:00 до 18:00;

                            п’ятниця з 9:00 до 16:45;

                            обідня перерва 13:00 до 13:45

2.

 

 

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а у разі потреби – інформацію про умови чи підстави отримання адміністративної послуги

 

На видачу будівельного паспорта:

 • заява на видачу будівельного паспорта зі згодою замовника на обробку персональних даних за формою, наведеною у додатку 1;
 • засвідчена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію;
 • ескізні наміри забудови (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, відстані до меж сусідніх земельних ділянок та розташованих на них об’єктів, інженерних мереж і споруд, фасади та плани поверхів об’єктів із зазначенням габаритних розмірів, перелік систем інженерного забезпечення, у тому числі автономного, що плануються до застосування, тощо);
 • проект будівництва (за наявності);
 • засвідчена в установленому порядку згода співвласників земельної ділянки (житлового будинку) на забудову.

 

На внесення змін до будівельного паспорта:

 • заява на внесення змін до будівельного паспорта за формою, наведеною у додатку 1 Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки;
 • примірник будівельного паспорта замовника;
 • ескізні наміри змін (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, фасади та плани поверхів нових об’єктів із зазначенням габаритних розмірів тощо);
 • засвідчена в установленому порядку згода співвласників земельної ділянки (житлового будинку) на забудову.

3.

Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Безоплатно.

 

4.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом 10 робочих днів з дня надходження заяви та пакета документів.

5.

Результат надання адміністративної послуги

Будівельний паспорт забудови земельної ділянки (внесення змін до нього) або відмова у наданні будівельного паспорта (внесення змін до нього).

6.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Через адміністратора центру надання адміністративних послуг або поштове відділення (листом).

7.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Ст. 27 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 05.07.2011 № 103 (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 25.02.2013 № 66), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 березня 2013 р. за № 411/22943

 

 

                               Додаток 1
до Порядку видачі будівельного паспорта
забудови земельної ділянки (пункт 2.1 розділу ІІ)

 

Відділ містобудування, архітектури та житлово-      .

комунального господарства виконавчого комітету  .

Буської міської ради                                                     .   

                                      найменування уповноваженого органу
                                     з питань містобудування
та архітектури

 

_________________________________________________________ ______

                     прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), унікальний  

                        номер 

                     запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за

                                               наявності)/найменування замовника

 

__________________________________________________________________

                          реєстраційний номер облікової картки платника податків

 

__________________________________________________________________

                         або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина

                         України 

                         (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання

                         відмовляються від прийняття реєстраційного номера

                         облікової
                         картки платника податків та повідомили про це

                         відповідному 

                         контролюючому органу і мають відмітку у паспорті

                         громадянина

                         України (для фізичних осіб)

 

__________________________________________________________________

                         код за Єдиним державним реєстром підприємств та

                        організацій України (для юридичних осіб)

__________________________________________________________________

                         місцезнаходження / місце реєстрації

 

ЗАЯВА
на видачу будівельного паспорта
(внесення змін до будівельного паспорта)

Прошу видати (внести зміни в) будівельний паспорт забудови земельної ділянки:

загальна площа __________ га;

документ, що засвідчує право власності/користування земельною ділянкою / договір суперфіцію/заповіт ________________________________________________________________________________________________________

   (у разі, якщо речове право на земельну ділянку не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно)

місцезнаходження земельної ділянки: ________________________________________________________________________________,

кадастровий номер земельної ділянки: ________________________________________________________________________________ .

                                                                                                                             (за наявності)

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, розташованого на земельній ділянці (у разі здійснення реконструкції, капітального ремонту) ________________________________________________________________
     Ідентифікатор об’єкта будівництва (закінченого будівництвом об’єкта) _____________________
______________________________________________________

Фото без опису Прошу надати примірник будівельного паспорта забудови земельної ділянки в паперовій формі.

Реєстраційний номер будівельного паспорта в Реєстрі будівельної діяльності Єдиної державної
електронної системи у сфері будівництва (у разі внесення змін до будівельного паспорта, виданого
з 01 вересня 2020 року) _______________________________________________________________ .

До заяви додається: ______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(згідно із пунктами 2.1, 2.2 розділу ІІ Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки)

 

___________________________________________________

(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)

 

____________________________________

 (підпис)

                                                                                                 ____  ____________ 20___ року

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

Надання містобудівних умов і обмежень для проектування

об’єкта будівництва

 

 

 

 

 

1.

Суб’єкт надання адміністративної послуги

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Буської міської ради, головний архітектор міської ради.

80500, м.Буськ, вул.Львівська,2

Графік роботи:  понеділок-четвер з 9:00 до 18:00;

                            п’ятниця з 9:00 до 16:45;

                            обідня перерва 13:00 до 13:45

2.

 

 

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а у разі потреби – інформацію про умови чи підстави отримання адміністративної послуги

 

 • заява із зазначенням кадастрового номера земельної ділянки;
 • копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію у разі, якщо речове право на земельну ділянку не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
 • копія документа, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці у разі, якщо право власності на об’єкт нерухомого майна не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, або згода його власника, засвідчена в установленому законодавством порядку (у разі здійснення реконструкції або реставрації);
 • викопіювання з топографогеодезичного плану М1:2000.

3.

Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Безоплатно.

 

4.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом 10 робочих днів з дня надходження заяви та пакета документів.

5.

Результат надання адміністративної послуги

Містобудівні умови і обмеження для проектування об’єкта будівництва або відмова у наданні містобудівних умов і обмежень для проектування об’єкта будівництва.

6.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Через адміністратора центру надання адміністративних послуг або поштове відділення (листом).

7.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Ст. 29 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь