Оголошення про збір заявок проєктів

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗБІР ІДЕЙ ПРОЄКТІВ

до Стратегії розвитку Буської міської територіальної громади на період до 2027 року
 

Буська міська рада за сприяння Проєкту «Стратегічний аналіз і рекомендації з розширення можливостей органів місцевого самоврядування і громад за допомогою відповідних стратегічних документів», що виконується за підтримки USAID «ГОВЕРЛА», розробляє Стратегію розвитку Буської міської територіальної громади на період до 2027 року (далі – Стратегія). Найважливішим етапом розробки Стратегії є пропозиції з боку представників громади (юридичних та фізичних осіб) ідей проєктів, які дозволять сформувати операційну частину Стратегії. Робочою групою з розробки Стратегії буде проведено відбір ідей проєктів, їх аналіз та ранжування за пріоритетами. За результатами цієї роботи будуть визначені джерела фінансування найважливіших для громади проєктів.

Запрошуємо усіх зацікавлених у розвитку Буської МТГ – представників місцевого самоврядування, місцевих органів державної влади, громадські організації, підприємства, установи та організації усіх форм власності – запропонувати ідею (ї) проєкту (ів), які дозволять реалізувати завдання Стратегії. Ідеї проєктів обов’язково повинні відповідати таким критеріям:

 1. Проєктні ідеї повинні бути спрямовані на досягнення суспільної вигоди. Отримувачем вигоди від реалізації проєкту не може бути окрема фізична або юридична особа.
 2. Термін реалізації проєкту – не більше 4 років (2024-2027 рр).
 3. Існує людська та технічна спроможність для реалізації проєкту.
 4. Проєктна ідея стосується завдань Стратегії розвитку громади (ознайомтеся з переліком завдань Стратегії у додатку 1 до цього оголошення).
 5. Проєктна ідея має бути представлена у формі, що додається (додаток 2).
 6. Проєктну ідею має бути надіслано не пізніше 20 жовтня 2023 року, до 18.00.

 

Заповнені форми (файл Wordнадсилайте до Виконавчого комітету Буської міської ради на електронну адресу ukraine.busk@gmail.com з поміткою «Ідея до Стратегії».

Бланк заявки можна завантажити ТУТ 

Дивіться приклад заповнених форм проєктних ідей наприкінці документу в додатку 3.

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Стратегічні, оперативні цілі та завдання Стратегії розвитку Буської МТГ на період до 2027 р. (проєкт)

Стратегічна ціль 1. Економічно спроможна громада

Оперативні цілі

Завдання

1.1. Розвиток бізнес середовища в громаді

1.1.1. Підвищення інвестиційної привабливості Буської МТГ та формування інвестиційного паспорта громади

1.1.2. Розвиток інфраструктури підтримки бізнесу в громаді

1.1.3. Сприяння створенню і розвитку МСП в громаді

1.1.4. Розвиток і популяризація туристичного потенціалу громади

1.2. Формування конкурентоспроможного аграрного та промислового секторів громади

1.2.1. Підтримка інфраструктури переробки с/г продукції

1.2.2. Розвиток сільськогосподарських кооперативів та малих с/г підприємств

Стратегічна ціль 2. Розвиток людського потенціалу в безпечній, комфортній та згуртованій громаді

Оперативні цілі

Завдання

2.1. Розвиток людського потенціалу

2.1.1. Модернізація освітніх закладів та покращення системи надання послуг дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти

2.1.2. Модернізація матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я та соціального захисту, підвищення якості і доступності медичних послуг та послуг соцзахисту в громаді

2.1.3. Розвиток культурного простору, формування сучасних осередків дозвілля та спорту, популяризація здорового способу життя

2.1.4. Підвищення рівня національно-патріотичної свідомості в мешканців громади

2.2. Комфортне і безпечне середовище

2.2.1. Підвищення рівня громадської безпеки на території громади

2.2.2. Благоустрій громадського простору та підвищення доступності

2.2.3. Налагодження ефективної системи управління відходами в громаді

2.3. Активна та згуртована громада

2.3.1. Підвищення ефективності місцевого самоврядування та залучення мешканців до управління громадою (в т. ч. через бюджет участі)

2.3.2. Сприяння формуванню і діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків

2.3.3. Цифровізація громади

Стратегічна ціль 3. Сталий розвиток території

Оперативні цілі

Завдання

3.1. Розвиток інфраструктури громади

3.1.1. Формування якісної дорожньої та придорожньої інфраструктури в громаді

3.1.2. Модернізація інженерної інфраструктури громади

3.1.3. Розвиток велоінфраструктури на території громади

3.2. Збереження довкілля

3.2.1. Формування екологічної культури населення громади

3.2.2. Забезпечення екологічної безпеки та захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

3.2.3. Впровадження енергозберігаючих технологій

3.3. Планування розвитку території громади

3.3.1. Оновлення та виготовлення планувальних, містобудівних документів, комплексного плану просторового розвитку

 

 

Додаток 2

Форма проєктної заявки

 

Ваші контактні дані

Прізвище ім’я та по-батькові:

Телефон (мобільний):

Електронна адреса:

Назва проєкту

Назва проєкту повинна відображати його зміст використовуючи настільки мало слів наскільки це можливо.

 

Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт

Вкажіть ціль/завдання зі Стратегії розвитку Буської МТГ, якому відповідає Ваша ідея.

 

Мета проєкту

Зазначте мету, яка буде досягнута внаслідок реалізації проєкту.

 

Територія, на яку проєкт матиме вплив

Зазначте населені пункти громади, в яких має бути реалізований проєкт.

Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди

Зазначте, хто (які соціальні групи) буде отримувачем вигоди від реалізації проєкту? За можливості, вкажіть приблизну кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проєкту.

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт

Максимально стислий опис (не більше 200 слів) проблеми і змін, які буде досягнуто, внаслідок реалізації проєкту.

 

 

Основні заходи проєкту

Зазначте лише ключові групи заходів у формі «створення…», «підготовка…», «організація…» і т. д. Заходи повинні забезпечити досягнення зазначених очікуваних результатів.

Індикатори (показники) результативності

Тут повинні бути зазначені виключно ключові очікувані результати в наступній формі: «завершено», «створено», «підготовлено», «навчено» і т. д. Очікувані результати повинні чітко відображати рівень досягнення мети, на яку спрямований проєкт.

 

 

Період реалізації проєкту

Вказати період реалізації Вашого проєкту (не може виходити за межі 2024 – 2027 років)

Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.

Тут вкажіть загальну суму коштів, необхідну для фінансування Вашого проєкту, в тис. грн.

В наступному пункті зазначте розподіл коштів за роками та джерелами (місцевий, обласний бюджет, державний бюджет, кошти грантів, проектів та програм МТД, кошти приватних інвесторів) в тис. грн.

у тому числі:

2024

2025

2026

2027

Разом

 • місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 • обласний бюджет

 

 

 

 

 

 • державний бюджет

 

 

 

 

 

 • інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів)

 

 

 

 

 

Відповідальний виконавець:

Вкажіть, хто буде виконувати проєкт, відповідати за досягнення мети та освоєння коштів

Інша інформація

За потреби вкажіть

 

 

Додаток 3

Приклад проєктної заявки на проєкт місцевого розвитку до Плану реалізації Стратегії

Назва проєкту

Підтримка малого і середнього підприємництва в Буській МТГ

Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт

1.3. Підтримка малого і середнього бізнесу

1.3.3. Сприяння розвитку підприємницьких навичок в мешканців та мешканок громади

Мета проєкту

Підвищити обізнаність та навички представників мікро- та малого підприємництва з питань менеджменту, підготовки бізнес-планів, пошуку джерел фінансування тощо. Підтримка стартапів.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Вся території Буської МТГ

Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди

Працездатне населення, молодь (старша 18 років), безробітні, ВПО.

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт

Мале і середнє підприємництво відіграє значну роль в підвищенні рівня конкурентоспроможності міста, забезпеченні сталого економічного зростання та розвитку сприятливого середовища для провадження підприємницької діяльності, у збалансуванні інтересів учасників ринку, забезпечує насичення усіх сегментів ринку товарами та послугами, сприяє позитивним економічним та соціальним тенденціям розвитку громади. Невід’ємною складовою активізації процесів економічного зростання громади є розвиток підприємництва, формування розвинутого підприємницького середовища, формування навичок ведення бізнесу серед населення.

Підприємництво може стати засобом розв’язання проблем зайнятості у громаді для ВПО.

Основними ж проблемами розвитку МСП в громаді залишаються обмежений доступ до кредитних коштів та відсутність розвиненої інфраструктури підприємництва, скорочення ринків збуту продукції та обмежена можливість виходу підприємств на ринки ЄС.

Проект скеровано на вирішення зазначених проблем через підвищення обізнаності та підприємницьких навичок у мешканців громади та ВПО.

Основні заходи проєкту

 • Проведення 10 тренінгів із започаткування власної справи із залученням до навчання щонайменше 50 осіб та до 6 тренерів.
 • Надання працівниками селищної ради консультацій та технічної підтримки при оформленні конкурсних заявок на фінансову допомогу для щонайменше 30 підприємців.
 • Надання підтримки підприємницької ініціативи учасників бойових дій та ВПО, у тому числі – стартапів – 2 підприємцям.

Індикатори (показники) результативності

Реалізація проєкту забезпечила розвиток малих та мікро- суб’єктів господарювання, зокрема:

 • проведено 10 тренінгів, семінарів для молодих підприємців;
 • 50 мешканців громади пройшли тренінги для започаткування власної справи;
 • 30 підприємців отримали консультації та технічну підтримку при оформленні конкурсних заявок на фінансову допомогу;
 • 2 підприємці отримали ресурс для започаткування власної справи;
 • зменшено рівень безробіття в громаді на 5%.

Період реалізації проєкту

2025 – 2027 роки

Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.

500 тис. грн

 

у тому числі:

2024

2025

2026

2027

Разом

 

 • місцевий бюджет

 

50

100

100

250

 

 • обласний бюджет

 

 

 

 

 

 

 • державний бюджет

 

 

 

 

 

 

 • інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів)

 

50

100

100

250

 

Відповідальний виконавець:

Заступник міського голови

 

Інша інформація

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь