Розпорядження про створення робочої групи з організації проведення СЕО проєкту Стратегії

Малий державний герб України

УКРАЇНА

БУСЬКА МІСЬКА РАДА
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

міського голови

 

від 16.10.2023­­­­­­­­ р.

              Буськ

     № 262

 

Про створення робочої групи

з організації проведення стратегічної

екологічної оцінки проєкту Стратегії розвитку

Буської міської територіальної громади

на період до 2027 року та Плану заходів

на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку

Буської міської територіальної громади

на період до 2027 року

 

Згідно з пунктами 19, 20 частини 4 статті 42 та статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з метою сприяння сталому розвитку Буської міської територіальної громади шляхом охорони навколишнього природного середовища, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування, врахування питання охорони здоров’я та довкілля для запобігання настання невідворотних помилок і невиправданих витрат під час розробки та реалізації документів державного планування до їх прийняття, яке супроводжується активним залученням думки громадськості

 

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

 

1. Створити робочу групу з організації проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту Стратегії розвитку Буської міської територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Буської міської територіальної громади на період до 2027 року у складі визначеному у додатку 1.

2. Затвердити Положення про робочу групу з організації проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту Стратегії розвитку Буської міської територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Буської міської територіальної громади на період до 2027 року згідно з додатком 2.

3. Контроль за виконанням розпорядження  залишаю за собою.

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                        Ростислав СЛІПЕЦЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Додаток 1

                                                                                          до розпорядження № 262

                                                                                          від 16.10.2023

 

СКЛАД

робочої групи з організації проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту Стратегії розвитку Буської міської територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Буської міської територіальної громади на період до 2027 року

 

 

Рудіон Людмила Андріївна

Секретар міської ради

Зеленюх Володимир Миколайович

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів

Члени робочої групи

Владика Ігор Миколайович

Начальник відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства

Булавенко Геннадій Олексійович

Головний спеціаліст сектору з мобілізаційної, оборонної роботи, цивільного захисту населення та екології

Дуб Андрій Романович

к.е.н., доцент, старший науковий співробітник ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України", експерт проєкту «Стратегічний аналіз і рекомендації з розширення можливостей органів місцевого самоврядування і громад за допомогою відповідних стратегічних документів», який реалізується через Проєкт USAID «ГОВЕРЛА» (за згодою).

Пенцак Сергій Казимирович

Начальник відділу організаційної, інформаційної роботи та господарського забезпечення

 

 

 

Керуюча справами (секретар)

виконавчого комітету                                                                     Галина ПАЛКА

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Додаток 2

                                                                                          до розпорядження № 262

                                                                                          від 16.10.2023

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про робочу групу з організації проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту Стратегії розвитку Буської міської територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Буської міської територіальної громади на період до 2027 року

 

1. Загальні положення

1.1. Робоча група з організації проведення стратегічної екологічної оцінки (далі – Робоча група) проєкту Стратегії розвитку Буської міської територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Буської міської територіальної громади на період до 2027 року (далі – проєкт Стратегії та Плану заходів) є консультативно-дорадчим органом.

1.2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, правовими актами Президента України, Кабінету міністрів України, наказами центральних органів виконавчої влади, нормативно-правовими актами Львівської обласної військової адміністрації та цим Положенням.

1.3. Робоча група утворюється та припиняє свою діяльність на підставі розпорядження міського голови.

 

2. Мета діяльності Робочої групи

Метою діяльності Робочої групи є сприяння сталому розвитку територіальної громади шляхом охорони навколишнього природного середовища, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування, врахування питання охорони здоров’я та довкілля для запобігання настання невідворотних помилок і невиправданих витрат під час розробки та реалізації документів державного планування до їх прийняття.

 

3. Основні завдання Робочої групи

3.1. Організація проведення СЕО проєкту Стратегії розвитку Буської міської територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Буської міської територіальної громади на період до 2027 року.

3.2. Прийняття рішення про необхідність здійснення стратегічної екологічної оцінки незначних змін до Стратегії та Плану заходів, щодо яких раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, та рішення про нездійснення стратегічної екологічної оцінки таких змін.

3.3. Інформування громадськості про процес проведення СЕО шляхом внесення інформації до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки та її оприлюднення на офіційному сайті Буської міської ради.

3.4. Збір зауважень і пропозицій від усіх зацікавлених сторін, їх опрацювання та визначення доцільності їх врахування у документації з СЕО.

3.5. Розроблення документації з СЕО, передача її на затвердження, внесення до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки та розміщення на офіційному веб-сайті Буської міської ради.

3.6. Проведення моніторингу фактичного впливу впровадження планованої діяльності на довкілля.

 

4. Права та повноваження Робочої групи

4.1. Одержувати у встановленому законодавством порядку від суб’єктів господарювання всіх форм власності, державних органів та виконавчих органів міської ради інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

4.2. Залучати, в разі потреби, відповідних експертів, представників виконавчих органів міської ради, наукових установ та громадських організацій.

4.3. Запрошувати посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, представників підприємств, установ та організацій і громадськість до участі в засіданнях Робочої групи з правом дорадчого голосу.

4.4. Ініціювати проведення громадських слухань, круглих столів, консультувань, коментувань, обговорень, опитувань тощо з тематики роботи Робочої групи.

4.5. Готувати та вносити пропозиції щодо змін до Стратегії та Плану заходів.

 

5. Організація роботи

5.1. Робочу групу очолює голова. На голову Робочої групи покладається відповідальність за контроль над процесом проведення СЕО.

5.2. Робоча група діє за принципом самоорганізації.

5.3. Відповідальність за проведення СЕО, а також підготовку аналітичних звітів покладається на членів Робочої групи.

5.4. Організаційною формою роботи Робочої групи є відкриті засідання. Голова Робочої групи організовує роботу робочої групи, визначає дату, час і місце проведення її засідання, визначає порядок денний засідання. Підготовку матеріалів для проведення засідань та ведення протоколів здійснює секретар, який не пізніше, ніж за три дні до проведення засідання повідомляє членам Робочої групи про порядок денний, місце проведення засідання і час його початку. Члени Робочої групи можуть вносити свої пропозиції щодо тематики розгляду питань.

5.5. Засідання Робочої групи є правочинним, якщо на ньому присутні більше половини від загального складу Робочої групи.

5.6. У разі відсутності на засіданні голови робочої групи його повноваження виконує його заступник.

5.7. Рішення Робочої групи приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх його членів та оформлюються протоколами, які підписує голова або головуючий на засіданні та секретар Робочої групи. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

5.8. Член Робочої групи, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою особисту думку, що додається до протоколу засідання та є його невід’ємною частиною.

5.9. Рішення Робочої групи, прийняті у межах її компетенції, є обов’язковими для розгляду та виконання відповідними виконавчими органами Буської міської ради.

 

 

 

 

 

Керуюча справами (секретар)

виконавчого комітету                                                                     Галина ПАЛКА

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь